Kapcsolódó alrendszer

Okos kormányzás

Debrecen Smart City

Debrecen Smart City koncepciója egy intelligens, innovatív, élhető, hatékony, fenntartható, okos, egészséges és tehetős város megteremtése. A város együttműködik az üzleti és non-profit szektorral, a közműcégekkel, tanácsadókkal, a Debreceni Egyetemmel és nemzetközi szervezetekkel, hogy innovatív és környezettudatos technológiai megoldásokat használjon mindennapi feladatai megoldásában és hosszú távú céljai elérésében. A Smart City csapat a következő három területre fókuszál az okos megoldásokat illetően: közlekedés, digitálisírástudás és energetika.

ABC Accelerator

Az ‘ABC Accelerator ’ egy inkubátor szervezet, amely új vállalkozásokat és startupokat segít mentorálással, menedzsment tréningekkel, kezdőtőkével és irodahelyiséggel. Céljuk Délkelet-Európa innovációs régióvá fejlesztése.

Nesta

Nesta egy olyan innovatív jótékonysági szervezet, amelynek legfőbb célja, hogy a legkülönböző emberek és  szervezetek  ötleteit segítsen életre kelteni. Olyan ötletek támogatására köteleződtek el, amelyek segíthetnek mindennapi életünk javításában, a tervezés korai szakaszától a mélyreható kutatáson át a gyakorlati alkalmazásokig.  Tevékenységük főleg partnerségi kapcsolatokra épít, hogy könnyeben elősegítsék a változásokat.

Bécsi Okos Város Fórum

Évente többször megrendezett konferencia. Fontos találkozóhelyet, bemutatkozási és kooperációs lehetőséget kínál a város fejlesztésében résztvevők számára. Minden fórum egy aktuális, a város életével foglalkozó téma köré szerveződik és smart city tematikát érint.

Bécsi Okos Város Ügynökség

A 2012-ben létrehozott Smart City Wien Agency  feladata, hogy segítse a város átalakulását. Többek között hangsúlyt fektetnek a városi technológia- és kutatáspolitika kidolgozására, illetve minél jobban igyekeznek bevonni a város használóit, a lakosságot, az ipart és a helyi vállalkozásokat Bécs városfejlesztésébe.

Share Hub - közösségi megosztó hálózat

A 'Share Hub' a Creative Commons Korea nonprofit szervezet projektje, amely a koreai közösségi megosztási tevékenységekre vonatkozó híreket és információkat közöl a honlap felületén. Létrehoztak egy olyan keresőfelületet, metaadatbázist, ahol könnyebben lehet böngészni a különböző koreai közösségi megosztási rendszerek között, hasonlóképpen, mint egy telefonkönyvben. A 'Share Hub' online és offline kampányokat és szemináriumokat is szervez a részvételi megosztás fontossága érdekében.

CITYkeys (EU program a városok teljesítmény mutatóinak meghatározására)

A Horizon 2020 finanszírozásában működő program célja, hogy meghatározzon, kidolgozzon és validáljon – a közreműködő városok és kutatóintézetek segítségével – adatgyűjtési módszereket és teljesítménymutatókat, melyek segítségével felállítható egy átlátható, közös monitoring rendszer, ami az egyes városok okos alkalmazásainak hatásait vizsgálja. A mutatók segítségével nem csak a városon belüli intézkedések hatásai mérhetőek, de a városok egymás közti összehasonlítása is lehetővé válik.

EIP-SCC Market Place

Market Place of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities Az Európai Kutatási Tér – Okos Városok és Közösségek az Európai Bizottság által támogatott kezdeményezés, melynek célja, hogy összehozza az okos városok összes szereplőjét: a településeket és városokat, az érintett iparági szereplőket, a kis- és közepes vállalkozásokat, a bankokat és a kutatással foglalkozó szereplőket. A Piactéren keresztül a fejlesztők és kutatók kapcsolatba léphetnek egymással és a potenciális felhasználókkal.

Open Living Labs (Nyitott Városi Laborok)

Az online platformot az ENoLL (European Network of Living Labs, Városi Laborok Európai Hálózata) üzemelteti, amely a nemzetközi szervezete a hivatalosan is elismert európai városi laboroknak. A szervezet megalakulása óta 9 ciklusban majdnem 400 labor tartozott hosszabb-rövidebb ideig a hálózathoz, jelenleg több, mint 180 aktív tagja van. A szervezet tanúsítványt ad ki a laborok számára, kapcsolati hálóként működik és promotálja a laborok működését.