Kapcsolódó alrendszer

Okos emberek

Taipei e-Campus digitális tanuló hálózat

Taipei e-Campus programja sokféle, rugalmas önképző csatornát fog össze. Vannak felhasználók által feltöltött saját készítésű leckék, megrendelésre készült tanfolyamok, online tananyagok, melyek közül több mint 700 bizonyítvánnyal elismert képzés. A programon belül felállítottak egy platformot, melyen keresztül tudást és tapasztalatokat oszthatnak meg a felhasználók egymással. A program magas felhasználói létszámmal és jelentős sikerekkel működik.

Curatr (digitális közösségi tanulási platform)

A Curatr segítségével bármilyen digitális tartalomra építve – legyen az a felhasználó által feltöltött, vagy az interneten megtalálható – online kurzus készíthető. A program segítségével több lépcsőn keresztül, a közösségi tanulás módszerére támaszkodva sajátítható el az ismeretanyag. A résztvevők egymás munkáit, válaszait értékelik, javítják, kiegészítik, ezzel is bővítve saját tudásukat a témáról. Az aktivitást pontokkal jutalmazza a rendszer, és ehhez a pontszámhoz kötött a szintek közötti továbblépés.

Moodle (digitális oktatási platform)

A Moodle egy nyílt forráskódú oktatási platform, amelyet oktatók, adminisztrátorok és tanulni vágyók számára terveztek. Ez egy integrált és biztonságos rendszer, mellyel személyre szabott tanulási környezet és módszer dolgozható ki. A szoftvercsomag mellé a használat elsajátítását segítő asszisztenciaszolgálatot is biztosít a fejlesztő cég.

edX (digitális oktatási platform)

Az edX egy nonprofit szervezet, amely a legmagasabb színvonalú oktatás terjesztését tűzte ki célul. Nyílt forráskódú online tanulási platformot épít, és üzemeltet egy weboldalt az online kurzusok számára. Itt egyrészt hivatalos egyetemi kurzusok, valamint egyéb online leckék és tanfolyamok is elérhetők, nem csak beiratkozott egyetemi hallgatók, de bárki más számára, aki rendelkezik internetes hozzáféréssel. A platform különböző, a tanulás és tanítás fejlesztésével, módszerek elemzésével kapcsolatos kutatásokban is részt vesz, illetve kezdeményez ilyen programokat.

Coursera (digitális oktatási platform)

A Coursera alkalmazásán keresztül a világ legjobb egyetemeinek, intézeteinek online kurzusaihoz férhetnek hozzá a felhasználók. A tanulási folyamat során születő munkákat egymás között értékelik a résztvevők, tovább mélyítve saját tudásukat a témában. A partneregyetemek számára nyitott a lehetőség az alkalmazáson keresztül, hogy saját hallgatóik részére online tananyagot fejlesszenek, korszerűbb tanulási módszereket biztosítsanak.

T-City Kids szakkör

A „T-City Kids” elnevezésű szakkör célja kettős: egyrészt bővíteni kívánja a 10–14, majd a későbbiekben a 15–18 éves korosztály infokommunikációs ismereteit. Másrészt pedig bemutatja a T-City világát, megismerteti a program keretében megvalósuló és az országban elérhető innovációkat a fiatal generációval. Az évente kétszer megrendezésre kerülő „T-City Kids” szakkör résztvevői a szolnoki, valamint a környékbeli általános iskolák kisdiákjai közül kerülnek ki.

City-Zen komoly játék fiataloknak

A cél a városi fiatalok energiatudatosságának növelése. A program játékokon keresztül hívja fel a figyelmüket az energiafogyasztásukra, és próbál befolyással lenni szokásaikra. A számítógépes játékok ugyan negatív színben tűnnek fel a köztudatban, viszont addiktív, szórakoztató, figyelmet lekötő karakterüket jó célok elérésében, mint például az energiafogyasztás csökkentése, is fel lehet használni, így hatékony eszközök lehetnek a fiatalok tudatos nevelésében.

Margitszigeti Öko-játszótér

A Margitszigeten kerül átadásra az ország az első olyan játszótere, mely környezeti nevelés céljával, a fenntarthatóság alapelvein épül. Az öko-játszótér egyben az első olyan projekt, mely a Green city Fenntarthatósági Akkreditációs Pontrendszerben© megfelelt minősítést ért el, s ezáltal hivatalosan akkreditálásra került.

Nieuw-West Living Lab

Amszterdam Nieuw-West városrésze jól reprezentálja az egész város demográfiai jellemzőit, és ez az egyik legnagyobb energiafogyasztó negyed. A városban épült ki Hollandia első okos elektromos hálózata (smart grid) a Liander cég beruházásaként. Ez a hálózat lett az alapja, hogy a vezető energiatermelő megoldások a decentralizáltan működő, megújuló energiaforrások legyenek. A városnegyedet vegyes funkciójú és állapotú épületek alkotják, átlag feletti energiafogyasztással. A smart grid jelenléte így kiváló lehetőség az energiairányú fejlesztésekre.