TeIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer)

Projekt Státusza

élő

TeIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer)

A területfejlesztés és területrendezés a környezetet alakító és élőhelyünkre jelentős hatást gyakoroló tevékenységek. Fontos, hogy a fejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek készítése, illetve a szakmai munkát követő politikai döntések meghozatala során pontosan ismertek legyenek a demográfiai és társadalmi, illetve a gazdasági folyamatokon túl a környezetünk fizikai jellemzői, az ember alkotta létesítmények és a természeti elemek. Az említett ágazatokat bemutató adatok területi vonatkozásúak. A fejlesztési, tervezési feladatok ellátása során az ágazati információkat helyhez kötötten és egymással szintetizálva szükséges vizsgálni, hiszen csak így lehet kellően megalapozott elemzéseket készíteni. Megfelelő döntések csak gondosan előkészített elemzésekre támaszkodó programok, tervek alapján hozhatók. A térinformatikai alapon működő rendszerek alkalmasak a helyhez kötött információk tárolására, gyors megjelenítésére és összetett elemzésére, ezért a napjainkban készülő és a környezetünk bemutatását szolgáló információs rendszereknél nélkülözhetetlen követelmény a térinformatika alkalmazása. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek megismerésére, változásainak figyelemmel kísérésére és európai uniós összehasonlítására. Információt szolgáltasson az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével, valamint a településfejlesztési és településrendezési tervek, szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával. Segítséget nyújtson a kormányzati, regionális, térségi, megyei, kistérségi, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez és meghozatalához; a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével, a döntések hatásainak elemzéséhez, valamint a terület- és településfejlesztési, illetve a terület- és településrendezési tervek készítéséhez. Információkat biztosítson a regionális, a térségi, a megyei és a kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, illetve a többcélú kistérségi társulások számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához.

Együttműködők

Lechner Nonprofit Kft.

Helyszín

Magyarország