ELUD - A fenntartható élelmiszerek városi logisztikai hatékonysága

ELUD - A fenntartható élelmiszerek városi logisztikai hatékonysága

A projekt célja olyan módszertani megoldások, indikátrorok és eszközök kidolgozása, amely az újfajta városi élelmiszerellátó rendszerek értékelésében és elemzésében segít, és megvalósíthatja a fenntartható, friss mezőgazdasági termékek környezethatékony szállítását. Az elemzéshez használt adatok heterogén forrásokból származnak: közlekedési vállalatok adatai; városi közlekedési adatok, tudományos felmérésekből származó kvantitatív adatok, raktári szoftverekből nyert anonim adatok, interjúkból vagy a műszaki dokumentációkból nyert adatok.

Helyszín

Franciaország