IBM Intelligent Water (intelligens vízgazdálkodás)

IBM Intelligent Water (intelligens vízgazdálkodás)

Az Intelligens Víz megoldás megbízhatóbbá és hatékonyabbá teszi a szolgáltatók működését és infrastruktúráját. Széles körből származó adatokat elemez és integrál a rendszerbe, majd intuitív módon mutatja be a rendszer működését és anomáliáit, illetve a lehetséges válaszreakciókat. Az eredmény a teljes víz vagy szenynyvízrendszer bemutatása, forrástól a végfelhasználóig. Az összes információ segítségével csökkenthetők a rendszer kockázatai és költségei, növelhető a fogyasztói elégedettség és a bevétel. A rendszer jelzi az ellátást veszélyeztető helyzeteket és eseményeket, előrejelzést ad a várható vízfogyasztási igényekről. A különböző vízforrások koordinálásával jobban védhető a vízkészlet, és megbízhatóbbá, fenntarthatóbbá válik a vízszolgáltatás.

Együttműködők

Helyszín