Nature4Cities projekt

Nature4Cities projekt

A Nature4Cities az Európai Unió Horizont 2020 elnevezésű, kutatás-fejlesztési és innovációs programjának támogatását élvezi. A projekt célja egy olyan, természetalapú megoldásokat (NBS – Nature Based Solutions) összefogó referenciaplatform létrehozása, amely technikai megoldásokkal, módszerekkel és eszközökkel segíti a várostervezéshez kapcsolódó döntéshozatalt. Ezáltal könnyebb lesz megtalálni a helyes választ korunk környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásaira, amelyekkel az európai városoknak szembe kell nézniük.Visszahozzák a természetet az innovációba, a tervezésbe és a megvalósításközpontú gondolkodásba. Ez az új technikai és városvezetési megközelítés olyan kollaboratív modellek alkalmazását jelenti, amelyek során városlakók, kutatók, döntéshozók és ágazati piacvezető vállalatok működnek együtt, aknázzák ki a közös alkotás folyamatát és osztják meg a legjobb gyakorlatokat
Az N4C konzorcium egy interdiszciplináris és nemzetközi csapat (9 ország képviseletével). A projektpartnerek proaktív résztvevői az Európai Unió kutatási, fejlesztési és innovációs politikájának, amelynek metszéspontjában a várostervezés és az építőipar, a környezeti értékelés, a társadalomtudományok, az innovációmenedzsment és az információ- és kommunikációtechnológiát támogató eszközök állnak.

Együttműködők

Helyszín

Franciaország
Spanyolország
Luxemburg
Magyarország
Törökország
Ausztria
Olaszország
Egyesült Királyság
Hollandia