Budapest barnamezős területeinek katasztere

Budapest barnamezős területeinek katasztere

A Fővárosi Közgyűlés 2016-ban hagyta jóvá először egy Budapest teljes területére kiterjedő barnamezős és belvárosi használaton kívüli területek kataszterének elkészítését, melynek adatbázisa aztán folyamatosan frissül. 

Az elkészült kataszter elsődleges célja a budapesti barnamezős, valamint az egyéb használaton kívüli területek funkcióváltásának elősegítése a barnamezős területekre vonatkozó városépítészeti jellemzők rendszerezésével és megjelenítésével, valamint a területek esetleges értékesítésével kapcsolatos információk megadásával. A kataszter bemutatja a területek adottságait és fejlesztési kereteit a hatályos településrendezési jogszabályok ismertetésével, keretbe foglalja Budapest használaton kívüli és alulhasznosított területeit, azonos szempontrendszert alkalmazva elemzi a városszövetben rejlő fejlesztési lehetőségeket mindemellett a területeket városszerkezeti, elhelyezkedési, infrastrukturális és környezeti szempontból egyaránt ismerteti.

A nyomon követés részeként az adatbázisban szereplő területek és azok adatai a 2016-os jóváhagyás óta, minden év végén aktualizálásra kerültek. A kataszterhez online felület is készül, mely egyelőre (2022 februári állapot szerint) még folyamatban van.

Együttműködők

BFVT Kft.

E-mail

bfvt@bfvt.hu

Telefon

+36 1 317 5318

Ország

Cím

Városház u. 9-11.

Helyszín

Magyarország
Budapest