Kapcsolódó alrendszer

Okos környezet

HiT - épületek, mint interaktív smart grid résztvevők

A HiT egy salzburgi smart grid projekt. A HiT rövidítés a "Häuser als interaktive Teilnehmer im Smart Grid" ("Épületek, mint interaktív smart grid résztvevők"), mely az épületek energiahálózatba történő intelligens integrációját jelenti. A projekt célja a smart grid technológiák széles körének bevezetése és vizsgálata. A projekt igyekszik az okos otthon koncepcióját egy szélesebb kontextusba helyezni.

Fenntartható Sydney 2030

A 2030-as fenntartható Sydney stratégia olyan célok összessége, amelyek meghatározzák, hogy 2030-ra Sydney zöld, globális és a lehető legjobban összekapcsolt várossá váljon. A stratégia azután jött létre, miután megkérdezték a lakosokat, a látogatókat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat, hogy milyen várost akarnak. Az emberek azt válaszolták, hogy egy olyan várost akarnak, amely törődik a környezettel, erős gazdasággal rendelkezik, támogatja a művészetet és összekapcsolja a lakosokat egymással és a világ többi részével is.

Washington D.C. Zöld Bank

A Zöld Bank (Green Bank), amelyet a Washington D.C. Tanács 2018. júliusában hozott létre, közpénzeket nyújt kölcsönök, lízingek és egyéb kifizetések formájában olyan zöld projektek finanszírozásához, amelyek megújuló energiaforrást használnak, csökkentik az energiaköltségeket és az üvegházhatású gázok kibocsátását, és zöld munkahelyeket teremtenek. A Zöld Bank öt éven át évente 7 millió dollárral támogatja a benyújtott pályázatokat.

CAPE - Energiaügyi közösségi cselekvési platform

A CAPE energiaügyi közösségi cselekvési platform célja a Milton Keynes-ben élő egyének, vállalkozások és közösségek energiafelhasználás hatékonyságának növelése. Az interaktív honlap információkat nyújt és adatokat szolgáltat a felhasználók számára.  A weboldal ingyenes a lakosok, a közösségi csoportok, a bérlők és a helyi vállalkozások számára. A projekt hatékony eszközt ad a már meglévő és energiatakarékos projektekhez, valamint hozzáférést biztosít az energiahatékony és meg

Osztrák technológiai program a fenntartható fejlődésért

Az Osztrák Regionális Technológiai Fejlesztési Programot az Osztrák Szövetségi Közlekedési, Innovációs és Technológiai Minisztérium (BMVIT) dolgozta ki. Ez a program a kutatás-fejlesztés projekteket és a kísérleti projektek megvalósítását támogatja. A program célkitűzései: új lehetőségek megteremtése a gazdaság számára, a természeti erőforrások gazdaságos használata, Ausztria pozíciójának megszilárdítása a technológiai fejlettségében, pozitív hatás gyakorlása a gazdaságra és a foglalkoztatásra. A fejlesztési programhoz 5 alprogram kapcsolódik.

Bolgár Zöld Építészeti Tanács

A Bolgár Zöld Épület Tanács (BGBC) egy olyan nonprofit szervezet, amelynek feladata az épített környezet átalakítása az épületek és közösségek tervezésének, építésének és működtetésének megváltoztatásával. A szervezet a közszféra tudatosságának növeléséért, a szakmai képzettség gyarapításáért, a fenntartható vállalkozások kialakításáért, valamint a fenntarthatóság jogszabályi kereteinek létrehozásáért fáradozik. A BGBC központi tudásmegosztó platformként működik a bolgár építési és fejlesztési piacon.

Liuzhou Forest City - zöld város Kínában

A 'Liuzhou Forest City' egy új, zöld város lesz Kínában Stefano Boeri Architetti cég tervezése által. Az új város a levegőszennyezés ellen lép fel. A városban az irodák, házak, szállodák, kórházak és iskolák teljes mértékben növények közé, erdőbe lesznek építve. Miután elkészült, az új város 30 000 embert képes majd befogadni, és csaknem 10 000 tonna szén-dioxidot és 57 tonna szennyező anyagot fog kiszűrni évente a levegőből. A szennyezőanyagok kiszűrése mellett közel 900 tonna oxigént fog évente termelni.

Vancouver Zöld Város Cselekvési Terve

Vancouver a Zöld Város Cselekvési Terve által a fenntarthatóságért szeretne küzdeni a világ élvonalában. A terv végrehajtásához az önkormányzat, a lakosság, vállalkozások és egyéb szervezetek együttesen hozzájárulnak. Víziójuk, hogy erős helyi gazdaságot, élénk és befogadó közösséget, nemzetközileg elismert várost építsenek. Mérhető és elérhető célok felállításával szeretnének eljutni odáig, hogy Vancouver a világ legzöldebb városa legyen. A cselekvési terv három átfogó területre fókuszál: zéró szén-dioxid kibocsátás, zéró hulladék, egészséges ökoszisztéma.

Zajcsökkentés Essenben

A németországi Essenben ambiciózus Zajvédelmi Cselekvési Tervvel és a nyilvánosság bevonásával kívánják elősegíteni a városi zajcsökkentést. Az LK Argus cég a városon belül kijelölt úgynevezett csendes zónákat, amelyek elsősorban erdei környezetek, parkok, zöldterületek, szabadidős és rekreációs területek. Ezeket a javasolt területeket összehasonlítják a lehetséges lakossági és üzleti helyszínekkel kapcsolatos elemzésekkel. A kijelölt csendes zónák helyeit részvételi folyamat során megvitatják, melynek során a lakosság további javaslatokat is tehet.